เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีใน
Web Browser Google Chrome x
Our Standard Our Standard

USDA ORGANIC or U.S. Department of Agriculture is a certified body for trusted organic food and products in the United States.

RAWGANIC is certified by USDA which is the highest standard for organic products.

USDA ORGANIC has strict criterions for certifying organic products. Having USDA ORGANIC symbol on the product gives complete assurance that the product contains no less than 95% certified organic ingredients, which is considered as the highest standard there is for organic products.

อ่านฉลากอย่างฉลาด…

เพื่อความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้มีสภาพผิวแพ้ง่าย
เราจึงได้นำสบู่เข้าแล็บวิจัย Dermscan Asia ซึ่งเป็นแล็บมาตรฐานระดับสากล

Dermscan Asia คือแล็บวิจัยด้านอาหารและเครื่องสำอางจากประเทศฝรั่งเศส ที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนัง เภสัชกร พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

เราได้ส่งตัวอย่างสบู่ เพื่อทดสอบกับผู้ใช้จริง โดยวิธี Patch Test และผลจากห้องปฏิบัติการได้พิสูจน์และ
พบว่าสบู่ล้างหน้า RAWGANIC เป็น “ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง”
จึงมั่นใจได้ว่า สบู่ล้างหน้า RAWGANIC เหมาะสำหรับผู้ที่มีสภาพผิวแพ้ง่ายและทุกสภาพผิว

เราได้รับอนุญาตจาก Dermscan Asia ให้ใส่ข้อความเหล่านี้บนผลิตภัณฑ์ได้
Clinically tested หรือผ่านการทดสอบทางการแพทย์
Dermatologically tested หรือผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง
และ Non Irritating คือ RAWGANIC ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง