เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีใน
Web Browser Google Chrome x
Organic Knowledge Organic Knowledge
ออร์แกนิคคืออะไร?

คือความเป็นธรรมชาติสูงสุด

คือการห่างไกลจากสิ่งแปลกปลอม ปนเปื้อน ตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิต ปลอดจากสารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม
ไร้สารกันบูด ไร้สารปรุงแต่งกลิ่นหรือสีสังเคราะห์ต่างๆโดยสิ้นเชิง

คือความปลอดภัยสูงสุดนั่นเอง

กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค = ความรัก + ความซื่อสัตย์ + ความเข้าใจ
ในทุกขั้นตอน ก่อนถึงมือคุณ

 เมล็ดพันธุ์ธรรมชาติ
พืชพรรณที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ต้องไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม

 

ดินธรรมชาติ
คือ ดินในการปลูกพืชจะต้องปลอดจากสารเคมีอย่างน้อย 5 ปี

 

ปุ๋ยธรรมชาติ
คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดๆ เจือปน หรือแม้แต่มูลสัตว์จะต้องได้จาก
สัตว์ที่ถูกเลี้ยงให้ทานอาหารที่ไม่มีเคมี ไม่มีการฉีดยาปฎิชีวนะ สารเร่งโต และสถานที่เลี้ยง
ต้องไม่มีการใช้น้ำยาเคมีในการทำความสะอาดคอก

 

น้ำที่ใช้ในการปลูกพืช
จะต้องเป็นน้ำที่ได้รับการตรวจสอบเป็นระยะว่าไม่มีสารเคมีหรือสารพิษเจือปน

 

อาหารเสริมพืชธรรมชาติ
ได้แก่ ปุ๋ยน้ำ และฮอร์โมนที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมี

 

แมลงศัตรูพืช และวัชพืช
ไม่สามารถใช้ยากำจัดศัตรูพืชได้เลย ให้ใช้การป้องกันในวิถีของระบบนิเวศน์
และน้ำหมักป้องกันแมลงที่ทำจากธรรมชาติเท่านั้น

 

การเก็บเกี่ยว และการขนส่งพืชออร์แกนิคสู่โรงงานผลิต
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ และรถขนส่ง
ต้องไม่มีสารเคมีหรือมลพิษใดๆ เล็ดลอดเข้ามาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบได้

 

การผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ผู้ผลิตและพนักงานทุกคนจะต้องมีความระมัดระวังและรับผิดชอบสูงสุดระหว่างการผลิต
การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต และอุปกรณ์ในการทำความสะอาดต้องปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ
หากต้องมีการใช้ส่วนผสมที่เป็นเคมีในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นสารเคมีชนิดที่ปลอดภัยและได้รับอนุญาตจาก USDA ORGANIC เท่านั้น