เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีใน
Web Browser Google Chrome x
Organic Knowledge Organic Knowledge
อ่านฉลากอย่างฉลาด

จะเลือกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคให้มั่นใจว่าใช่จริง ให้ดูได้ที่ “ฉลาก”
การเขียนบอกว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค” ไม่ไช่ว่าจะเป็น “ออร์แกนิค” เสมอไป

มาตรฐานการติดฉลาก USDA ORGANIC

กรณีที่มีส่วนผสม
ที่เป็นออร์แกนิค 100%

ให้ระบุว่า 100% ออร์แกนิค และ
สามารถใช้โลโก้ USDA ORGANIC
บนบรรจุภัณฑ์ได้

กรณีที่มีส่วนผสม
ที่เป็นออร์แกนิคอย่างน้อย 95%

ให้ระบุว่า ออร์แกนิค และ
สามารถใช้โลโก้ USDA ORGANIC
บนบรรจุภัณฑ์ได้

กรณีที่มีส่วนผสม
ออร์แกนิคอย่างน้อย 70%

ให้ระบุว่า มีส่วนผสมจากพืชออร์แกนิค
แต่ไม่สามารถใช้โลโก้ USDA ORGANIC
บนบรรจุภัณฑ์

กรณีมีส่วนผสม
ที่เป็นออร์แกนิค น้อยกว่า 70%

ไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ไม่สามารถใช้โลโก้ USDA ORGANIC
ให้ระบุรายชื่อส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิค
ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ได้เท่านั้น

 

อยากรู้จัก “ออร์แกนิค” มากขึ้น ติดตามบทความเรื่องจริงเกี่ยวกับออร์แกนิคได้ที่นี่